Niemiecki ma klasę 2017/2018
Konkurs dla szkół podstawowych (klasy 4-6)

OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE

Konkurs jest jednym z wielu elementów projektu Niemiecki ma klasę. Polega on na dokonaniu zmian w aranżacji przestrzeni w klasie, w której odbywa się nauka języka niemieckiego. Jest obecnie skierowany do uczniów wszystkich typów szkół.

CELE KONKURSU

Motywowanie uczniów do partycypacji w przeprowadzaniu zmian w szkole.
Motywowanie do wprowadzania zmian w sali lekcyjnej wspierających proces dydaktyczny.
Motywowanie do nauczania języka niemieckiego zorientowanego na działanie.

ZADANIE KONKURSOWE

Do aktualnej edycji konkursu zapraszamy również zespoły ze szkół podstawowych z klas 4-6. Uczniowie tych klas uczący się wspólnie języka niemieckiego tworzą wraz z nauczycielem tego języka zespół konkursowy. Konkurs w szkołach podstawowych dla klas 4-6 składa się z sześciu kroków. Na początku nauczyciel dokonuje zmian w sali do języka niemieckiego, przeprowadza zajęcia lekcyjne i rozmawia na koniec lekcji z uczniami o tym, jak oni odebrali dokonane zmiany w sali i jak one wpłynęły na nich oraz ich pracę. Wyniki rozmów i istotne wypowiedzi uczniów należy udokumentować. W następnym kroku uczniowie tworzą plakat nt. „Nasza klasa”, na którym wszyscy członkowie zespołu przedstawiają się. W trakcie trwania roku szkolnego uczniowie tworzą w grupach kolejne pięć plakatów edukacyjnych o różnych, aktualnie przerabianych na lekcjach tematach. Ostatni krok to sprawozdanie opiekuna, które polega na opisaniu i przedstawieniu doświadczeń i odczuć uczniów oraz wpływu dokonanych zmian w sali lekcyjnej na własną pracę. Nauczyciel języka niemieckiego przesyła w imieniu całego zespołu dokumentację na adres Goethe-Institut w Warszawie. Zadanie konkursowe musi być wykonane za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu.
 
W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 20 Zespołów. O udziale poszczególnych Zespołów decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 października 2018

 
Harmonogram konkursu
Rozpisanie konkursu            1.10.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie  28.10.2018
Nadsyłanie dokumentacji konkursowej  do 03.03.2019
Ogłoszenie wyników konkursu  czerwiec 2018