CLIL na lekcji języka niemieckiego

 CLILiG © Goethe-Institut Polen

Rainer E. Wicke tłumaczy jak zastosować CLiL

DLACZEGO CLILiG JEST WAŻNY

Od około dziesięciu lat daje się zauważyć coraz bardziej intensywny rozwój nauczania językowo-przedmiotowego w języku niemieckim, które odgrywa coraz większą globalną rolę w nauczaniu szkolnym dzięki współpracy regionalnej i międzynarodowej. Nauczanie językowo-przedmiotowe odgrywa również szczególną rolę w polityce edukacyjnej, która nakierowana jest na większy udział uczących się języków obcych w procesach społecznych. Już nie wystarczy umiejętność adekwatnego odnalezienia się w sytuacjach komunikacyjnych. O wiele bardziej należy zwracać uwagę i motywować uczniów do udziału w eksperckich i społecznych dyskursach, projektach badawczych oraz stworzyć im możliwości odnoszenia sukcesów w kontekście zawodowym. Można to osiągnąć dzięki Content and Language Integrated Learning in German (CLILiG), który został przybliżony w serii krótkich filmów.

CLILiG – wprowadzenie / część 1

 

Scaffolding / część 2
 

Korekcja błędów / część 3


BIOGRAFIA

Dr. Rainer E. Wicke zajmuje się jako freelancer doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W swojej pracy koncentruje się przede wszystkim na wsparciu dydaktycznym dla nauczycieli, projektowaniu lekcji, literaturze na lekcji języka niemieckiego jako obcego, nauczaniu językowo-przedmiotowym (plastyka, muzyka, przedmioty przyrodnicze) w myśl Content and Language Integrated Learning (CLIL), jak również na doskonaleniu zawodowym Teacher Trainerów. Razem z dr. Kim Haataja uczestniczył w projekcie finansowanym przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych na temat nauczania językowo-przedmiotowego w języku niemieckim (CLILiG). Jest doradcą z ramienia wydawnictwa Eduversum (magazyn: LINGO MACHT MINT) i był jednym z wydawców czasopisma Fremdsprache Deutsch. Dodatkowo jest doradcą Rady doradczej do spraw języka niemieckiego jako obcego w Deutsche Welle (programy edukacyjne).

Dr Rainer E. Wicke chętnie odpowie na Państwa pytania: marawi@freenet.de