Laboratorium MINT
Projekt dla technikum

MINT © Goethe-Institut

MINT jest skrótem od matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych oraz techniki – przedmiotów, które można połączyć z nauką niemieckiego w sposób bardzo interesujący oraz motywujący za pomocą robotów Lego.

W tym celu Instytut Goethego przygotował dla Państwa zestawy LEGO, oprogramowanie po niemiecku, materiały do wykorzystania na lekcji oraz fachowe doradztwo. W ten sposób będą mogli Państwo zaplanować projekt w tandemie z kolegą/koleżanką, którzy nauczają jednego z przedmiotów MINT. Uczniowie pracują w trakcie projektu jak inżynierowie w małym zespole, który konstruuje, programuje i testuje roboty. Uczą się przy tym zarówno pracy w grupie, zastosowania swojej wiedzy fachowej w praktyce, jak i rozwijają kompetencje językowe w zakresie czytania i mówienia po niemiecku.
 

Projekt trwa od października do maja. Instytut Goethego pożycza szkołom na ten okres zestawy LEGO. W każdym roku szkolnym w sumie 3 szkoły mogą brać udział w projekcie.
 
Oprócz pracy projektowej laboratorium MINT oferuje też inne możliwości zastosowania w Państwa szkole, jak chociażby.:
- wystawy i prezentacje wyników (np. podczas Dni Otwartych)
- pokazy na targach edukacyjnych lub festiwalach wiedzy
- warsztaty robotyki dla dzieci z sąsiednich szkół prowadzone przez starszych uczniów z projektu
 
Polecamy nasz projekt dla 2. i 3. klasy technikum. W zależności od programu nauczania można także pracować z 1. klasą. Dobra znajomość języka niemieckiego nie jest wymogiem, ale zaletą, ponieważ oprogramowanie LEGO jest w języku niemieckim.
Zasadniczo 2-3 uczniów może pracować z jednym zestawem LEGO, jeden komplet do wypożyczenia zawiera 7 zestawów podstawowych, dzięki czemu w projekcie może wziąć udział około 20 uczniów.


 
Jeden komplet do wypożyczenia zawiera:
- 7 zestawów podstawowych EV3
- 2 zestawów uzupełniających EV3
- 1 zestaw misja na Marsa
- akcesoria (czujnik temperatury, akumulatory itp.).
Zestawy są wysyłane w solidnej i zamykanej skrzyni transportowej.
Oprogramowanie LEGO z materiałami dydaktycznymi (niemiecka wersja językowa) jest bezpłatne.
 
Roboty sterowane są przez oprogramowanie, do którego potrzebny jest laptop/komputer. Z tego względu każda grupa uczniów potrzebuje dostępu do własnego komputera, na którym też zapisywane będą wyniki pracy.
 
W projekcie nauczyciel języka niemieckiego współpracuje z nauczycielem przedmiotu. Możliwe są różne konstelacje, ważne jest, aby obaj nauczyciele byli zainteresowani i dobrze się rozumieli. Nauczyciel języka niemieckiego koordynuje projekt. Jest też osobą, która pozostaje w kontakcie z  Instytutem  Goethego. Oprócz tego wspiera on uczniów w obszarze językowym (pomaga przy rozumieniu tekstów fachowych, gramatyki, słownictwa i przy przygotowaniu ustnej prezentacji). Nauczyciel przedmiotu MINT jest odpowiedzialny za treści specjalistyczne (działanie czujników i innych elementów konstrukcyjnych, podstawy programowania, planowanie, przeprowadzanie i ocenianie eksperymentów itd.).
 
W październiku odbywają się obowiązkowe warsztaty wprowadzające, podczas których projekt jest szczegółowo omawiany. Uczestniczące pozostają w kontakcie za pośrednictwem grupy na Facebooku.
Ponadto udostępniamy nauczycielom dodatkowe materiały (arkusze robocze, prezentacje, filmiki itp.) opracowane przez uczestników poprzednich edycji.
 
Każda szkoła otrzymuje roll-up i plakaty, aby zwrócić uwagę na projekt w szkole. Wszyscy uczniowie otrzymują na końcu certyfikat. 

Kolejna edycja rozpocznie się w październiku 2020, termin składania wniosków upływa 18 września 2020.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:
Andreas Kotz
andreas.kotz@goethe.de