Webinaria do walizki zawodowej
Niemiecki = Sukces w zawodzie

Webinaria dla nauczycieli szkół zawodowych i techników

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynku pracy w Polsce i działając w myśl reformy edukacji Goethe-Institut w Warszawie zainicjował we współpracy z instytucjami partnerskim projekt „Niemiecki=Sukces w zawodzie” skierowany do szkół zawodowych i techników w Polsce. W ramach projektu powstała między innymi „walizka zawodowa” z materiałami dydaktycznymi, materiałami dla nauczyciela i propozycjami zastosowania na lekcji w szkole, która jest dostępna dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie całej Polski.

Walizka zawodowa ma pomóc uczącym się odnaleźć się językowo w zawodowych sytuacjach. Daje również możliwość poszerzenia, przećwiczenia i powtórzenia słownictwa fachowego.

Uczestnikom webminarium zostaną zaprezentowane rekomendowane strony internetowe o tematyce zawodowej. Uczestnicy otrzymają również porady i wskazówki, w jaki sposób można wykorzystać prezentowane strony internetowe na lekcji języka niemieckiego.

Poza tym podczas webinariów wypróbujemy kilka metod komunikacyjnych, za pomocą których można pracować nad fachowym słownictwem, fachowymi tekstami oraz gramatyką w odniesieniu do konkretnych zawodów.

Rekomendowane strony internetowe zostaną zaprezentowane w formie 45- minutowych webminariów na temat usług w poszczególnych zawodach.

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli (także spoza szkół zawodowych i techników) zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w naszych nowych webinariach! Cieszymy się na Państwa zgłoszenia!
Formularz zgłoszeniowy

Terminy:

Niemiecki w miejscu pracy (04.06.2020)
czwartek, godz. 16:00–17:00
Strona internetowa Goethe-Institut / Usługi ogólnie

Niemiecki w zawodzie – fachowcy pilnie poszukiwani (09.06.2020)
wtorek, godz. 16:00–17:00
Strona internetowa Deutsche Welle / Gastronomia

Zgłoszenie:
Linki do poszczególnych webinariów zostaną wygenerowane oddzielnie i przesłane uczestnikom na podany w zgłoszeniu adres emailowy przed rozpoczęciem webinaru.

Referent

Adam Grodek:
absolwent germanistyki na Uniwersytecie Śląskim oraz na Uniwersytecie Warszawskim, Prawo Niemieckie i Europejskie na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz przysięgły (język prawniczy), multiplikator w ramach programu DELFORT Goethe-Institut w Warszawie, dyplomowany nauczyciel języka niemieckiego w technikum w Kleszczowie.