Warsztaty metodyczno-dydaktyczne
Niemiecki = Sukces w zawodzie

Warsztaty metodyczno-dydaktyczne

W ramach tego działania zostanie opracowany cykl warsztatów (także w formie webinariów) dla nauczycieli języka niemieckiego na następujące tematy:
zastosowanie gier symulacyjnych na zajęciach z języka niemieckiego jako obcego;

  • zastosowanie materiałów dydaktycznych z „Walizki zawodowej“ na zajęciach z języka niemieckiego jako obcego;
  • niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby, metody na drodze do jednojęzyczności;
  • Język niemiecki jako język zawodowy: kreatywne metody nauczania;
  • trening zawodowy;
  • praca z uczniem zdolnym.
Konkursy i wydarzenia „Niemiecki = Sukces w zawodzie“