Gra dydaktyczna
Niemiecki = Sukces w zawodzie

Gra dydaktyczna

W ramach projektu zostanie opracowana gra symulacyjna na poziom A1, podczas której uczniowie będą ubiegać się o praktyki w niemieckiej firmie, która ma swoją placówkę w Polsce.
 
Do obu grach symulacyjnych zostaną stworzone materiały dydaktyczne dla uczniów oraz odbędą się warsztaty na temat zastosowania obu gier w praktyce.