Szkolenia online: 10 zawodów
Niemiecki = Sukces w zawodzie

Szkolenia online dla nauczycieli szkół zawodowych i techników

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynku pracy w Polsce i działając w myśl reformy edukacji Goethe-Institut w Warszawie zainicjował we współpracy z instytucjami partnerskim projekt „Niemiecki=Sukces w zawodzie” skierowany do szkół zawodowych i techników w Polsce.
W ramach projektu powstały między innymi dodatkowe materiały dydaktyczne ze słownictwem zawodowym i fachowym do 14 różnych zawodów nauczanych w polskich szkołach do zastosowania na lekcji języka niemieckiego (Część 1 i Część 2).
 
Material dydaktyczny ma pomóc uczącym się odnaleźć się językowo w sytuacjach zawodowych, a nauczycielom oferuje szeroką paletę możliwości zastosowania materiałów na lekcji w szkole: od plakatów i pocztówek z listą słówek, poprzez gramatyczno-leksykalne ćwiczenia, do gier symulacyjnych (sytuacyjnych). Cała seria (ćwiczenia, pocztówki i plakaty) stwarza uczącym się możliwość poszerzenia, a także przećwiczenia i powtórzenia słownictwa fachowego. Nauczyciele języka niemieckiego rozwijają również swoje kompetencje językowe, a motywacja uczniów do nauki niemieckiego zwiększa się.

Dziesięć wybranych zawodów zostało zaprezentowanych w formie 45 - minutowych webinariów, seria obejmuje następujące zawody: technik hotelarz, kucharz / piekarz, informatyk, mechatronik, kelner, fryzjer, technik ochrony środowiska, stolarz, ślusarz i technik spedytor.
Materiały do szkoleń online

Referentki

Justyna Sobota
 
Justyna Sobota jest nauczycielką języka niemieckiego z długoletnim stażem w NKJO, obecnie zatrudnioną w ewangelickim liceum w Cieszynie, gdzie jest między innymi koordynatorką programu DSD i prowadzi jedną z międzynarodowych wymian szkolnych. Zwolenniczka stosowania nowych mediów w projektach i na lekcjach szkolnych. Współautorka (z Aleksandrą Łyp-Bielecką) webquestów i materiałów dydaktycznych dla Goethe-Institut w Warszawie.
 
Aleksandra Łyp-Bielecka
 
Aleksandra Łyp-Bielecka jest pracownikiem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą przede wszystkim lingwistyki i dydaktyki wielojęzyczności oraz nauczania języka niemieckiego jako obcego po angielskim (koncepcja DaFnE). Multiplikatorka w ramach Programu-DELFORT Goethe-Institut w Warszawie prowadząca seminaria dla nauczycieli języka niemieckiego jako obcego w wielu krajach Europy i świata, między innymi dla Goethe-Institut w Warszawie i Monachium. Współautorka (z Justyną Sobotą) webquestów i materiałów dydaktycznych dla Goethe-Institut w Warszawie.