Zgłoszenie do konkursu "Zawodowa ściana"
Niemiecki = Sukces w zawodzie

Termin zgłoszenia oraz nadesłania pracy konkursowej: 25.09.2019

Regulamin

SZKOŁA

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

UCZEŃ

WARUNKI UCZESTNICTWA

Niniejszym przyjmuję do wiadomości informacje na temat ochrony danych osobowych (Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach reklamowych i marketingowych Goethe-Institut, obejmujące kontakt mailowy, telefoniczny i listowny. Zgoda obejmuje również biuletyn informacyjny Goethe-Institut. Dane przetwarzane są w oparciu o Art. 6 Ust. 1 S. 1 lit. a RODO.

Niniejszym wyrażam zgodę na robienie mi zdjęć i/lub filmowanie mnie na potrzeby Goethe-Institut oraz na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi utrwalonych na zdjęciach lub w filmie. Wykonane zdjęcia lub filmy mogą być wykorzystywane przez Goethe-Institut na całym świecie bez ograniczeń czasowych i dotyczących treści na potrzeby różnych publikacji Goethe-Institut oraz do promocji i reklamy oraz/lub odtwarzane publicznie w innej formie (np. w czasopismach i broszurach, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych).

* wymagane
Po podaniu danych osobowych w formularzu kontaktowym i kliknięciu na przycisk potwierdzający, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas tych danych w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania względnie w celu dalszego kontaktu z Państwem. Mogą Państwo odwołać zgodę przesyłając e-mail na adres konkurs@goethe.de . W przypadku odwołania zgody Państwa dane zostaną natychmiast skasowane. Dane Państwa zostaną również skasowane, gdy odpowiemy na Państwa zapytanie lub gdy powód przechowywania Państwa danych straci swoją ważność.

Privacy Policy