Formularz zgłoszenia IV edycja
Z niemieckim w drogę

Termin nadsyłania formularzy: 26.10.2018

Dodatkowe informacje

Pełne zgłoszenie do konkursu obejmuje:

1. przesłanie poniższego formularza online

2. przesłanie elektronicznie pracy konkursowej do dnia 26.10.2018 do godz. 23:59 na adres
Justyna.Ciecharowska@goethe.de
W przypadku dużych plików prosimy o korzystanie z serwisów do przesyłania danych, na przykład https://www.wetransfer.com/

3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres
Justyna.Ciecharowska@goethe.de
podpisanej zgody Dyrektora na udział Szkoły w Konkursie.

4. Wypełnione zezwolenie dla Goethe–Institut w Warszawie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek wykorzystany zostanie w pracy konkursowej (utworze) należy przesłać pocztą na adres Goethe-Institut w Warszawie,
ul. Chmielna 13A, 00-021 Warszawa,
w terminie do 14 dni od wysłania zgłoszenia.

Formularze do pobrania:

Dane szkoły

Dane personalne nauczyciela

Warunki uczestnictwa

* wymagane
Po podaniu danych osobowych w formularzu kontaktowym i kliknięciu na przycisk potwierdzający, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas tych danych w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania względnie w celu dalszego kontaktu z Państwem. Mogą Państwo odwołać zgodę przesyłając e-mail na adres Justyna.Ciecharowska@goethe.de. W przypadku odwołania zgody Państwa dane zostaną natychmiast skasowane. Dane Państwa zostaną również skasowane, gdy odpowiemy na Państwa zapytanie lub gdy powód przechowywania Państwa danych straci swoją ważność.

Privacy Policy