Formularz zgłoszeniowy „Erlebnisreise mit Deutsch”

Termin nadsyłania formularzy: 29.10.2017

Dodatkowe informacje

Pełne zgłoszenie do konkursu obejmuje:

1. przesłanie poniższego formularza online

2. przesłanie elektronicznie pracy konkursowej do dnia 29.10.2017 do godz. 23:59 na adres Norbert Bajan Norbert.Bajan@warschau.goethe.org. W przypadku dużych plików prosimy o korzystanie z serwisów do przesyłania danych, na przykład https://www.wetransfer.com/

3. Przesłanie pocztą na adres Goethe-Institut w Warszawie podpisanej zgody Dyrektora na udział Szkoły w Konkursie, oraz wypełnionych zezwoleń dla Goethe–Institut w Warszawie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek wykorzystany zostanie w pracy konkursowej (utworze).

Zezwolenia podpisane przez te osoby lub w przypadku osób nieletnich - przez ich przedstawicieli ustawowych oraz podpisaną zgodę Dyrektora na udział Szkoły w Konkursie należy przesłać pocztą na adres Goethe-Institut w Warszawie,
ul. Chmielna 13A, 00-021 Warszawa,
w terminie do 14 dni od wysłania zgłoszenia.

Formularze do pobrania:

Dane szkoły

Praca konkursowa i zespół

Dane personalne opiekuna zespołu

Warunki uczestnictwa

* wymagane