Konkurs

Konkurs Leselust jest konkursem czytania i pisania, który skierowany jest do wielu typów szkół. Rozróżniamy dwie kategorie: szkoły podstawowe i szkoły średnie.
 
Ogólne informacje o konkursie

Cele konkursu:
- motywowanie uczennic i uczniów do czytania książek w języku niemieckim,
- wymiana opinii między uczniami na temat różnych książek,
- wskazówki dla nauczycieli przy wyborze odpowiednich książek.
 
Dzięki temu konkursowi uczniowie mogą
- poprawić swoją umiejętność czytania i pisania,
- poznać różne strategie czytania,
- stosować zwroty do wyrażania własnego zdania,
- poznać gatunek tekstu „recenzja”,
- samodzielnie wybrać interesujące dla nich treści do nauczenia się (książki) i polecić innym.
 
Przebieg

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
 
Etap 1: w szkole
Nauczyciele przedstawiają uczniom konkurs. Nie ma podanych ram czasowych, ale zalecamy przeznaczyć minimum jeden miesiąc na przeprowadzenie tego etapu. W tym czasie młodzież czyta różne lektury - najlepiej samodzielnie wybrane - i zaraz po przeczytaniu je recenzuje. Jako uzupełnienie wypełnia kartę recenzji. Nauczyciel (lub jury, składające się z nauczycieli i uczniów) wybiera na końcu najlepsze ze wszystkich oddanych recenzji. Po zakończeniu konkursu uczniowie i nauczyciele otrzymują dyplom.
 
Etap 2: w Goethe- Institut
Szkoły wysyłają najlepszą recenzję z etapu 1 do Goethe-Institut wraz z krótkim opisem przebiegu konkursu w szkole. Ze wszystkich nadesłanych prac jury wybiera trzy najlepsze recenzje (kryteria są podane w regulaminie konkursu). Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody, a ich recenzje mogą zostać opublikowane przez Goethe-Institut.
 
Ostateczny termin nadesłania recenzji: 29.02.2020

 
Nagrody

W drugim etapie zostaną rozdane nagrody w następujących kategoriach:
- najlepsze recenzje ze szkół podstawowych
- najlepsze recenzje ze szkół średnich
- nagrody specjalne (mogą zostać przyznane przez jury za szczególne osiągnięcia).

3.04.2020 w Goethe-Institut w Krakowie odbędzie się uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów dla uczniów i ich opiekunów.

 Koordynator projektu: Joanna Przybyłowska
joanna.przybylowska.extern@goethe.de