Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut /Bernhard Ludewig

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec oraz Goethe-Institut promują w ramach programu Europanetzwerk Deutsch język niemiecki jako język roboczy i postępowania w instytucjach Unii Europejskiej oraz wspierają aktywną sieć europejską. Zapraszają na ekskluzywny kurs językowy w Niemczech.
 
Pracownikom instytucji UE oraz urzędnikom ministerialnym pozostającym w ramach swoich czynności zawodowych w bliskim kontakcie z instytucjami UE, znającym język niemiecki na poziomie zaawansowanym i chcącym podnieść swoje kompetencje językowe w celach zawodowych oferujemy kursy językowe w programie Europanetzwerk Deutsch będące niepowtarzalną okazją do wzmocnienia znajomości języka niemieckiego i poszerzenia swojej sieci kontaktów w UE na płaszczyźnie służbowej.

Kontakt


Agnieszka Skotarek

Europanetzwerk Deutsch | EU-Kurse
agnieszka.skotarek@goethe.de
END2
  AA