„Jugend debattiert international“

Międzynarodowy projekt Jugend debattiert - Młodzież debatuje to konkurs dla uczniów szkół średnich, w których prowadzona jest nauka języka niemieckiego. Odbywa się on w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Projekt Młodzież debatuje motywuje do nauki języka niemieckiego, umożliwia przeprowadzenie zajęć w ciekawej formie i stanowi przyczynek do edukacji politycznej młodych obywateli. Obejmuje on trening językowy podczas lekcji, doskonalenie zawodowe nauczycieli i intensywny trening debatowania dla zwycięzców. Ale to nie wszystko - projekt to także satysfakcja płynąca z prowadzenia fascynujących debat na interesujące tematy.

 


W Niemczech konkurs Młodzież debatuje odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Republiki Federalnej Niemiec.
Od kilku lat odbywa się także szwajcarska edycja konkursu.

Partnerzy

Młodzież debatuje to międzynarodowy projekt Europy Środkowej i Wschodniej. Organizatorami są Goethe-Institut, Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“, fundacja Gemeinnützige Hertie-Stiftung oraz Zentralstelle für das Auslandsschulwesen...

Zasady konkursu

Konkurs Jugend debattiert international odbywa się w Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Mogą w nim brać udział uczniowie od klasy dziesiątej wzwyż, znający język niemiecki na poziomie B2 i wyższym, pod opieką nauczycieli języka niemieckiego...