3 FakultEtY
30 FILMOWYCH WYKŁADÓW
PONAD 240 interaktYWNYCH ZADAŃ

Jak jeździ samochód bez kierowcy? Dlaczego muszle szumią? Co łączy samolot z blaszaną puszką? Jak działa drukarka 3D? Istnieje mnóstwo innych pytań „jak“ i „dlaczego“, które zadaje sobie twoje dziecko. Na internetowym uniwersytecie dzieci znajdą odpowiedzi na wiele spośród nich.

Forma uniwersytetu dla dzieci jest w Niemczech bardzo rozpowszechniona. Na niemal każdej niemieckiej wyższej uczelni organizuje się zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat, które prowadzą znani profesorowie. 
 
Ale bez obaw: nie będziemy zmuszać twojego dziecka do wkuwania na pamięć formułek ani zdawania egzaminów. Przeciwnie, nasz dziwak, profesor Einstein, jego rezolutna asystentka Sophie Schlau i sympatyczny robot JOWO wyjaśnią dzieciom w sposób zrozumiały – w formie zabawy – złożone zjawiska przyrodnicze.

Pod względem formy nasz uniwersytet dziecięcy jest bardzo podobny do normalnego uniwersytetu. Dzieci mogą zaliczać zajęcia na trzech fakultetach, z których każdy obejmuje 10 wykładów:

 
© Goethe-Institut / Kids Interactive © Goethe-Institut / Kids Interactive


Przez rozwiązywanie nietypowych zadań, dalekich od programów szkolnych, młody „student” zbiera odznaki, które pomogą mu iść naprzód drogą kariery uniwersyteckiej: dziecko może ukończyć uniwersytet ze stopniem profesora, zdobywając po drodze tytuły licencjata, magistra i doktora nauk. 

Zastosowany system uczenia opiera się na najbardziej efektywnych metodach nowoczesnej dydaktyki – tak zwanej gamifikacji.
Chcemy, by nasz uniwersytet był naprawdę powszechnie dostępny. W dzisiejszym społeczeństwie istnieje sposób w który można to osiągnąć – to dostęp online. Dzięki niemu każde dziecko, mieszkające w najdalszym nawet zakątku kraju, będzie mogło obudzić w sobie zainteresowanie wiedzą i nauką.

Poza tym w dziecku powinno się rozwijać umiejętność korzystania z mediów. Umiejętności tej nie uczy się jak dotychczas w szkołach i dlatego w większości przypadków jest ona niewystarczająca. Internetowy Uniwersytet Dziecięcy pomaga dzieciom korzystać z mediów w sposób odpowiedzialny i kompetentny.
Im wcześniej dziecko wejdzie w świat obcego języka, tym wyższe prawdopodobieństwo, że z łatwością opanuje potem kilka innych języków. Nowoczesna dydaktyka dowiodła, że nauka języka jest ciekawsza i prostsza, kiedy nie trzeba uczyć się z książek, jak się to tego przyzwyczailiśmy, lecz z zastosowaniem metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Pomysł jest bardzo prosty: dziecko od razu dostaje zadania w obcym języku. Na przykład: kiedy dziecko przeprowadza eksperyment fizyczny, rozwiązuje zadania a wyniki zapisuje po niemiecku.

Niemcy mają bardzo bogatą tradycję badań naukowych. To w Niemczech została wynaleziona prasa drukarska, żarówka, telefon, dynamo, auto, silnik Diesla, format MP3; tu została odkryta próżnia i promieniowanie rentgenowskie, tu powstała też teoria względności.

Obecnie język niemiecki jest drugim co do znaczenia językiem nauki w świecie a Niemcy zajmują globalnie trzecie miejsce pod względem finansowania badań naukowych i wkładu w rozwój nauki.
Kinderuni © Goethe-Institut

Kontakt

DLA RODZICÓW I DZIECI:

Christoph Mohr

Konsultant ds. Nauczania Języka Niemieckiego
Goethe-Institut w Warszawie
Christoph.Mohr@goethe.de

DLA NAUCZYCIELI I SZKÓŁ:

Piotr Szyposzyński
Koordynator projektów multimedialnych
Goethe-Institut w Warszawie
Piotr.Szyposzynski@goethe.de

Andreas Kotz
Koordynator działu językowego
Goethe-Institut w Krakowie
Andreas.Kotz@goethe.de

 Goethe-Institut w Warszawie  Goethe-Institut w Krakowie
www.goethe.de/warszawa www.goethe.de/krakow

Partnerzy projektu

WDR-Logo       Deutsche Welle

Więcej