Gra symulacyjna "Miasto neutralne dla klimatu”

Gra symulacyjna © Goethe-InstitutUczysz języka niemieckiego w szkole? Chcesz poznać innowacyjną metodę nauczania i uczenia się, a jednocześnie dobrze się bawić? Ty i Twoi uczniowie interesujecie się zmianami klimatycznymi?

 

Weź więc udział w międzynarodowej internetowej grze symulacyjnej "Miasto neutralne dla klimatu "!

Uczniowie wcielają się w role różnych grup interesu w fikcyjnym mieście Fonta, dyskutują i negocjują po polsku pod przewodnictwem burmistrza na temat działań, które mogą podjąć, aby do roku 2030 zmniejszyć emisję CO2 w mieście o 50%.
Po zakończeniu rzeczywistej gry symulacyjnej uczniowie tworzą trzyminutowy film w języku niemieckim, w którym przedstawiają fikcyjnej Radzie Miasta rozwiązania, które miasto powinno wdrożyć.
 

O co tu chodzi?

Robi się coraz cieplej. Każdego roku. Ponieważ my, ludzie, zużywamy coraz więcej paliw kopalnych, wycinamy lasy i prowadzimy intensywne rolnictwo, zmieniamy klimat. Jest więcej fal upałów, więcej susz, topnieją lodowce i podnosi się poziom mórz.

Każdy, kto bierze udział w grze symulacyjnej "Klimaneutrale Stadt“ wciela się na czas trwania gry w rolę burmistrza, członka "Fridays for Future", przedstawiciela stowarzyszenia branżowego lub szefa biura turystycznego fikcyjnego miasta Fonta . Na zaproszenie burmistrza przedstawiciele różnych grup interesu w mieście spotykają się przy okrągłym stole.
Biorąc pod uwagę ustalony budżet, negocjują możliwe środki i głosują nad tym, w jaki sposób można zmniejszyć emisję CO2 w mieście o połowę do 2030 roku. W perspektywie średnioterminowej miasto chce stać się "neutralne dla klimatu", a zatem nie emitować już żadnego CO2, pomagając w ten sposób zatrzymać globalne ocieplenie.

Po ukończeniu gry symulacyjnej uczestnicy wspólnie oceniają doświadczenia z gry, a obserwatorzy przekazują im konstruktywne informacje zwrotne na temat ich dyskusji. Po zakończeniu gry uczestnicy nagrywają wynik swojej dyskusji w 3-minutowym filmie w języku niemieckim.

Uczestnicy grają w grę symulacyjną za pomocą oprogramowania opartego na przeglądarce na komputerze, laptopie lub na tablecie. Negocjują i dyskutują podczas gry twarzą w twarz w szkole lub z domu za pomocą narzędzia do wideokonferencji (np. Zoom).

Dobrym pomysłem jest przeprowadzenie gry symulacyjnej w ramach dnia lub tygodnia projektowego.
 

Co jest wyjątkowego w tej grze?

Gra symulacyjna to ekscytujący dydaktyczny format nauczania i uczenia się. Umożliwia naukę opartą na doświadczeniu, która jest uważana za szczególnie efektywną - a także sprawiającą przyjemność. Podstawą gry symulacyjnej jest prawdziwe lub fikcyjne wyzwanie. Uczestnicy przyglądają się kluczowym kwestiom związanym z tematem z różnych perspektyw i uświadamiają sobie, jak trudne i jednocześnie ważne jest branie pod uwagę różnych interesów oraz wypracowywanie kompromisów. Wynik gry nie jest z góry określony. Uczestnicy mogą zatem szukać różnych rozwiązań, testować swoje umiejętności negocjacyjne i podejmować decyzje. Dzięki temu nie tylko rozmawiają o wyzwaniach, ale także doświadczają ich i kształtują.

Jakie są cele gry?

  • promowanie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
  • wzmocnienie umiejętności kształtowania opinii i debatowania
  • przyczynianie się do edukacji demokratycznej
  • motywowanie do zaangażowania społecznego
  • pogłębianie wiedzy na temat zmian klimatu

Jak długo trwa gra?

Gra trwa około 4,5 godziny z przerwą.

Ilu uczestników może wziąć w niej udział?

Co najmniej 20, maksymalnie 30 uczestników

Jakie są wymagania techniczne?

Wymagane jest stabilne połączenie internetowe oraz jeden tablet, laptop lub komputer na uczestnika.

Podsumowanie

Od 2021 roku wzięło udział w grze ponad 80 szkół z 9 krajów, w tym z Niemiec, Estonii, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Indii, z ponad 1600 uczniami w wieku 14 lat i starszymi.
Większość uczniów była na poziomie A1-A2 znajomości języka niemieckiego.
Informacje zwrotne uczestników są bardzo pozytywne: średnio 99% nauczycieli i 90,6% uczniów chciałoby ponownie wziąć udział w grze symulacyjnej. Spośród uczniów 72% jest w stanie wyobrazić sobie poprawienie swojej znajomości języka niemieckiego, aby móc wziąć udział w grze symulacyjnej w języku niemieckim.

Gra symulacyjna 2024/2025

Gry symulacyjne w Polsce będą odbywać się w szkołach od czerwca 2024 do końca maja 2025 roku. Kontakt:

Goethe-Institut w Warszawie:
Piotr Garczynski Piotr.Garczynski@goethe.de