O projekcie
Morze Bałtyckie

SOS-Ostsee Über das Prjoekt Teaser
Foto: Goethe-Institut

Projekt bazuje na koncepcji nauczania dwujęzycznego CLIL. Gimnazjaliści ucząc się niemieckiego jednocześnie poznają region Morza Bałtyckiego – jego geografię, faunę i florę oraz sposoby, jak dbać o środowisko naturalne. Niemiecki staje się kluczem do zdobywania wiedzy o świecie, a nauka jest dużo efektywniejsza i bardziej interesująca.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 12-16 lat oraz nauczycieli z 6 gimnazjów w Gdańsku (w tym klasy integracyjne), które mają w programie język niemiecki i biologię lub geografię. W projekcie bierze udział 138 uczniów i 17 nauczycieli.

Szkoły biorące udział w projekcie:
Gimnazjum Nr. 2 im. Jana Heweliusza
Gimnazjum Nr. 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Gimnazjum Nr. 19
Gimnazjum Nr. 20 im. Hanzy
Gimnazjum Nr. 25
Gimnazjum Nr. 48 im. Lecha Bądkowskiego

Dodatkowo do realizacji tematu „Morze Bałtyckie: wspólny obszar – wspólna idea“ na zajęciach szkolnych zapraszamy wszystkich innych nauczycieli oraz uczniów gimnazjów. Materiały dydaktyczne udostępnione są bezpłatnie w zakładce projektu.

Realizacja

Aktywności w szkole wymagają kooperacji nauczyciela języka niemieckiego i nauczyciela biologii bądź geografii. Dzieci uczą się przy zastosowaniu nowych, innowacyjnych materiałów dydaktycznych, które zostały przygotowane specjalnie na potrzeby projektu. Na lekcjach biologii bądź geografii uczniowie poznają we współpracy z nauczycielem języka niemieckiego zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem mórz i rzek), problematykę czystych wód, odnawialnych źródeł energii, poznają również gatunki ryb morskich (w tym gatunki znajdujące się pod ochrona) oraz zasady zdrowego odżywiania.

Konkurs na temat ratowania Morza Bałtyckiego, jego przydatności i znaczenia dla przybrzeżnych miast, to kolejna okazja dla uczniów do kreatywnego myślenia i integracji poprzez wspólną pracę zespołową. Najlepsze i najoryginalniejsze prace zostaną wyróżnione nagrodami.

Projekt rozpoczął się 8 marca 2013 roku dwudniowym warsztatem dla nauczycieli języka niemieckiego, biologii i geografii. Wynikiem współpracy nauczycieli języka niemieckiego z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych są mini-projekty CLIL, które mogą być inspiracją do wykorzystania materiałów dydaktycznych na zajęciach. Jest to najlepszy przykład na to, że projekty CILI w formie modułów są dobrze przyjmowane przez nauczycieli. Pilotażowa faza projektu potrwa do końca czerwca 2013 roku.

Moduly

A. Zajęcia dydaktyczne w szkole

Materiał dydaktyczny do projektu pozwala nauczycielowi niemieckiego, biologii i geografii na wybór od dużych 45-minutowych jednostek lekcyjnych po krótkie 3-minutowe mini-lekcje.

B. Pozaszkolne zajęcia dydaktyczne

Obok lekcji szkolnych projekt daje możliwość udziału w dydaktycznych zajęciach pozaszkolnych, podczas których uczniowie pozyskują nową wiedzę na temat Morza Bałtyckiego, ochrony środowiska i ekologii. W ramach projektu gimnazjaliści uczestniczą także w dydaktycznych zajęciach plastycznych i literacko-teatralnych.

C. Konkurs dla uczniów

Uczniowie ze szkół biorących udział w projekcie kręcą trzyminutowy film o Morzu Bałtyckim. Nagrodą główną jest wyjazd edukacyjny do Berlina dla zwycięskiego zespołu. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w czerwcu w Gdańsku i zostanie połączone z konferencją prasową.

Cele projektu

Projekt ma za zadanie zachęcić uczniów do nauki języków obcych i uwrażliwić na tematykę ekologiczną. Praca w grupach przyczynia się do integracji wszystkich uczniów w klasie. Tematyka projektu pozwala na wyrobienie wśród uczniów świadomości obywatelskiej i poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Projekt rozwija także wśród uczniów samodzielność, kreatywność i logiczne myślenie.