Niemiecki z robotami

LEGO GmbH © 2016 The LEGO Group LEGO GmbH © 2016 The LEGO Group

Lekcje przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem języka niemieckiego

Roboty zmieniają nie tylko nasze życie zawodowe, ale także relacje społeczne i życie prywatne. Odpowiedzialność za przygotowanie uczniów na te przemiany spoczywa w dużej mierze na szkołach.
 
Goethe-Institut w Warszawie, chcąc ułatwić szkołom podstawowym w Polsce realizację tego zadania, oferuje dwa programy wspierające nowoczesne lekcje przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem języka niemieckiego.
 
LEGO® Education
 
Od ponad 30 lat LEGO® Education we współpracy z pedagogami tworzy materiały dydaktyczne bazujące na klockach LEGO dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pozwalające połączyć naukę i zabawę. Produkty LEGO® Education pomagają nauczycielom prowadzić zorientowane na rozwój kompetencji lekcje języka niemieckiego, matematyki, biologii, techniki, informatyki i innych przedmiotów. Takie zajęcia pomagają uczniom zdobyć umiejętność pracy zespołowej, komunikacji czy rozwiązywania problemów.
                                                      
W tym projekcie, skierowanym do klas 6-8, wykorzystywane są zestawy LEGO Mindstorms Education EV3. Zaletą tych systemów jest fakt, że zachęcają do zabawy i eksperymentowania, co z kolei motywuje uczniów do rozwiązywania zadań i problemów na lekcji – samodzielnie lub według wskazówek nauczyciela. Zestawy EV3 pozwalają także połączyć technikę, fizykę i informatykę z nauką języka niemieckiego.
 
Jeśli chcieliby Państwo zgłosić swoją szkołę do udziału w tym projekcie, prosimy o kontakt:

Maximilian Weiss
Konsultant ds. Nauczania Języka Niemieckiego
Tel. + 48 22 50590-27
Maximilian.Weiss@goethe.de
 
#Superkoderzy
 
Drugi program dla klas 1-5 realizowany jest z wykorzystaniem robotów Mbot przez Goethe-Institut w Warszawie i Fundację Orange w ramach projektu „#Superkoderzy“. Jego celem jest wsparcie uczniów w ich pierwszych krokach w dziedzinie programowania w oparciu o baśń „Szczęśliwy Jaś“.
 
Więcej informacji na temat programu „#Superkoderzy“ oraz wykorzystania Mbota na lekcjach innnych przedmiotów znajduje się tutaj:
Superkoderzy
 
Jeśli chcieliby Państwo wykorzystać Mbota na lekcji niemieckiego, prosimy o kontakt.  

Maximilian Weiss
Goethe-Institut w Warszawie

Konsultant ds. Nauczania Języka Niemieckiego
Tel. + 48 22 50590-27
Maximilian.Weiss@goethe.de
 

Niemiecki z robotami - ciekawe linki