Jak uczyć języka niemieckiego
Zgłoszenie Polska - (DLL)®

Wybrany kurs
DLL
opłata za moduł 150,00 € (płatne w walucie danego kraju)

Jeśli wybrany moduł nie jest dostępny, interesuje mnie również następujący moduł:

Dane osobowe

TT.MM.JJJJ

Wykształcenie

Doświadczenie w zawodzie związane z nauczaniem języka

Proszę uzasadnić wybór modułu i przedstawić własne oczekiwania odnośnie udziału w kursie.

Płatność

Opłaty za kurs
Po otrzymaniu faktury proszę uiścić całą opłatę za kurs. Jeśli ubiegają się Państwo o stypendium, prosimy wpisać tę informację w polu poniżej ("Dodatkowe informacje").

Informacje dotyczące danych osobowych przeczytałem/ przeczytałam i wyrażam na nie zgodę.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdej chwili przez wysłanie maila na adres: Fortbildung-Krakau@goethe.de

* wymagane
Po podaniu danych osobowych w formularzu kontaktowym i kliknięciu na przycisk potwierdzający, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas tych danych w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania względnie w celu dalszego kontaktu z Państwem. Mogą Państwo odwołać zgodę przesyłając e-mail na adres Fortbildung-Krakau@goethe.de. W przypadku odwołania zgody Państwa dane zostaną natychmiast skasowane. Dane Państwa zostaną również skasowane, gdy odpowiemy na Państwa zapytanie lub gdy powód przechowywania Państwa danych straci swoją ważność.

Privacy Policy