Na skróty:

Przejdź bezpośrednio do treści (Alt 1) Przejdź bezpośrednio do menu głownego (Alt 2)

Jak uczyć języka niemieckiego
Standardy jakości - (DLL)®

Jakość © Goethe-Institut Program Jak uczyć języka niemieckiego (DLL)®, stworzony przez wybitnych naukowców odpowiada współczesnym standardom doskonalenia i dalszego kształcenia.
Program DLL:

Stawia na kompetencje 

Program DLL koncentruje się na kompetencjach, niezbędnych do nauczania i je rozwija. Poszerza specjalistyczne wiadomości o nowe podejścia w dydaktyce. 

Stawia na praktyczne zastosowania 

DLL wychodzi od praktyki zawodowej z zakresu nauczania i wspierania uczniów przy opanowaniu języka oraz od indywidualnych doświadczeń z zajęciami lekcyjnymi. Dostarcza liczne przykłady z praktyki nauczania, np. wywiady z nauczającymi, przykłady materiałów lekcyjnych oraz konspektów lekcji jak i sekwencje lekcji w formie filmów. Zajmowanie się autentycznymi materiałami ma zachęcić Państwa do zaplanowania, wypróbowania i refleksji nad własnym sposobem nauczania.
Projekty (PEP) realizowane przy współpracy z innymi kolegami na własnych zajęciach umożliwią Państwu nowe spojrzenie na własne zajęcia lekcyjne. 

Jest multimedialny 

Państwo mają wybór: Każdy z modułów jest dostępny jako publikacja wydawnictwa Klett, może być też wykonywany zdalnie i interaktywnie na platformie Goethe-Institut. Krótkie filmy, przedstawiające różnorodne sytuacje na lekcjach oraz sposoby wspierania nauki języka umożliwią Państwu wgląd w praktykę zawodową i staną się punktem wyjścia, aby zastanowić się nad narzędziami pomagającymi w opanowaniu języka. 

Jest ustandaryzowany 

Programm DLL jest ujednolicony odnośnie formatu, zastosowanych zadań i scenariuszy wykonywania zadań. 

Transparentny 

DLL jest transparentny odnośnie wymagań, stawianych uczestnikom, celów nauczania, formatu, zakresu, czasu trwania i zaświadczeń. 

Stworzony pod okiem językoznawców 

Programowi DLL od jego powstania towarzyszy wsparcie ze strony naukowców. Zawartość merytoryczna powstała i była rozwijana przy współpracy i po konsultacjach z naukowym ekspertem Goethe–Institut w dziedzinie językoznawstwa oraz z innymi ekspertami z dziedziny nauki. 

Aktualny 

Program DLL odwzierciedla aktualny stan badań z zakresu Język niemiecki jako język obcy i język niemiecki jako drugi język i jest stale aktualizowany. 

Jest wypróbowany i sprawdzony 

Program DLL został wypróbowany w Niemczech i zagranicą. Informacje zwrotne od uczestników fazy próbnej z różnych regionów świata zostały wdrożone. To podejście dydaktyczne do doskonalenia zawodowego zostało naukowo sprawdzone poprzez badania towarzyszące. 

Modułowy i akredytowany 

Za wykonanie każdego modułu przewidziane są 3 punkty ECTS (1 ECTS = 30h).