#delfortprogramm Aktywizacja uczniów z przybornikiem metodycznym

Praktyczne przykłady aktywności na poziomie A1 – B2.

 
Link do webinarium otrzymają Państwo po zgłoszeniu udziału.

Uczestnicy warsztatów:
- wymieniają się doświadczeniami zebranymi na lekcjach zdalnych i stacjonarnych,
-     poznają przykłady ćwiczeń na lekcjach zdalnych i stacjonarnych,  
-    planują, jak zastosować zaprezentowane ćwiczenia na własnej lekcji języka niemieckiego.

Zapraszamy serdecznie!
 
Ponieważ  spotkanie ma charakter warsztatowy, warunkiem udziału w szkoleniu jest włączenie kamer.

referentka:  Aneta Rylska-Juruś
uczestnicy: Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele
konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim.
zgłoszenia do: 20.10.2021, godz. 24:00
Liczba uczestników: 25 +5

  Formularz zgłoszeniowy
 

Wróć