#delfortprogramm Ile CLIL-u na lekcji języka niemieckiego? - Część 1

Zrównoważony rozwój i ekologia

 
Link do webinarium otrzymają Państwo po zgłoszeniu udziału.

Interdyscyplinarne nauczanie języka niemieckiego jako obcego (FüDaF) jest jednym z wielu wariantów podejścia CLIL (Content and Language Integrated Learning), które łączy naukę języka obcego z nauką treści przedmiotowych. Na interdyscyplinarnych lekcjach języka niemieckiego można przybliżyć uczniom ciekawe tematy z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Jak to zrobić? Jak pomóc uczniom w opanowaniu języka, tak aby mogli sprostać wyzwaniom językowym i przedmiotowym w tym samym czasie?

Praktyczne przykłady zadań tematycznych (poziomy A1/A2-B1) zilustrują Państwu, jak z powodzeniem łączyć interesujące treści z dziedziny zrównoważonego rozwoju i ekologii, z nauką języka w szkole.
 
Aby z powodzeniem uczestniczyć w warsztatach online, potrzebny jest mikrofon, kamera i podstawowa znajomość systemu wideokonferencyjnego ZOOM.
 
Zachęcamy Państwa do pozostawienia włączonych kamer, tak aby spotkanie miało charakter warsztatowy i była możliwa interakcja oraz kontakt wzrokowy.

referentka: Małgorzata Kupis
uczestnicy: Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele
konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim.
zgłoszenia do: 17.09.2021, godz. 24:00
Liczba uczestników: 25 +5

Formularz zgłoszeniowy
 

Wróć