Jak efektywnie uczyć języka obcego w klasach wstępnych (tzw. zerowych)?

Seminarium doskonalące dla nauczycieli  uczących w oddziałach dwujęzycznych z językiem niemieckim lub planujących nauczanie niemieckiego w oddziałach dwujęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem klas wstępnych (tzw. zerówek).
 
Organizatorzy: Goethe-Institut w Warszawie i ORE

Referent: Rainer Wicke

Termin nadsyłania zgłoszeń:  15.11.2018

Zgłoszenia:
Iwona.Kuczkowska@goethe.de

Ze względu na ograniczona ilość miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyjmowania zgłoszeń według kolejności nadsyłania. Zakwalifikowane osoby otrzymają w terminie późniejszym dokładny program szkolenia. Na zakończenie szkolenia będą przyznawane uczestnikom zaświadczenia.

Wróć