DELFORT REGIONAL Treści realioznawcze na zajęciach lekcyjnych — w Internecie i za pomocą Internetu

Treści krajoznawcze stanowią integralną część nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach. Cyfrowe media oraz cyfrowe narzędzia umożliwiają realizację celów dydaktycznych w tym zakresie w inny niż dotychczas sposób. Żaden klasyczny podręcznik nie może konkurować z jakością i aktualnością treści dostępnych w Internecie. Tym ważniejsze jest, aby nauczyciele posiadali umiejętność krytycznego i adekwatnego ze względu na osobę odbiorcy doboru tych treści oraz ich adaptacji na potrzeby zajęć lekcyjnych.

Chcielibyście Państwo wzbogacić swój warsztat dydaktyczny oraz wprowadzić treści krajoznawcze i nowe propozycje na lekcji języka obcego? Czy życzeniem Państwa jest, aby uczniowie dowiedzieli się więcej na temat Niemiec?

Jeśli tak, serdecznie zapraszamy na warsztaty! Cieszymy się na Państwa udział.

referentka: Aleksandra Łyp-Bielecka
uczestnicy: nauczyciele II i III etapu edukacji (od klasy 4)
zgłoszenia do: 27.05.2019

http://www.xjazz.net/?s=istanbul+ Formularz zgłoszenia

Wróć