DLL8 - Niemiecki dla dzieci

Dzieci uczą się języka inaczej niż młodzież. Dlatego też lekcja języka niemieckiego dla dzieci
musi wyglądać inaczej niż zajęcia, które przygotowujemy dla młodzieży.

Ale jak je dobrze zaplanować? Jakie cechy powinna mieć lekcja języka niemieckiego przystosowana do potrzeb dzieci? Jakich kompetencji potrzebuje nauczyciel, aby dobrze przygotować taką lekcję?

Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdą Państwo podczas szkolenia „DaF für Kinder” (DLL 8), które odbywa się w łączonej formie spotkań online i offline. 

referentka: Justyna Ciecharowska
grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckego nauczania początkowego

formularz zgłoszeniowy

program szkolenia

DLL - rozdział przykładowy
 

Wróć