DELFORT REGIONAL Uczenie się przez współdziałanie

Jak przygotować jeszcze ciekawszą, efektywną i aktywizującą uczniów lekcję języka niemieckiego.

Jak przygotować jeszcze ciekawszą, efektywną i aktywizują uczniów  lekcje języka niemieckiego.
Coraz więcej nauczycielek i nauczycieli na całym świecie wprowadza metody kooperatywnego uczenia się na lekcjach. Chcą bardziej zaktywizować swoje uczennice i swoich uczniów oraz zachęcić ich do wspólnej pracy.

Uczenie się  poprzez współdziałanie, to nie jest tylko praca w grupie czy  szczególna forma wspólnego uczenia się, to o wiele więcej!

Na warsztatach zastanowimy się wspólnie nad głównymi zasadami uczenia kooperatywnego oraz koniecznością jego zastosowania na lekcji języka obcego. Wypróbujemy metody
i przeanalizujemy sposoby pracy na lekcji, które szczególnie nadają się do wprowadzenia, zastosowania i przekazania wiedzy o uczeniu się przez współdziałanie.

Chcielibyście Państwo, żeby każda uczennica i każdy uczeń brał aktywny udział w lekcji? Marzycie o tym, żeby wasze uczennice i wasi uczniowie wzajemnie przekazywali sobie wiedzę i wspierali się podczas uczenia się?

Jeśli tak,  to zapraszamy na warsztaty!
Cieszymy się na Państwa udział.


referentka: Ksenia Herbst-Buchwald
uczestnicy: nauczyciele drugiego stopnia edukacji (od klasy 4)
zgłoszenia do: 14.02.2020

Formularz zgłoszeniowy

Wróć