#wawa_pro Uczenie się przez współdziałanie

Uczenie się poprzez współdziałanie, to nie jest tylko praca w grupie czy szczególna forma wspólnego uczenia się, to o wiele więcej!

 
Link do webinarium otrzymają Państwo po zgłoszeniu udziału.

Webinarium skierowane jest do nauczycieli języka niemieckiego, którzy chcieliby włączyć formy nauczania kooperatywnego w swoje zajęcia, aby aktywować uczniów i zachęcić ich do współpracy na lekcji języka obcego. Wspólnie przeanalizujemy metody i sposoby pracy na lekcji, które szczególnie nadają się do wprowadzenia, zastosowania i przekazania wiedzy o uczeniu się przez współdziałanie.

referent: Dorota Niewiadomska
uczestnicy: Czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim.
Liczba uczestników: 40 osób
zgłoszenia do: 17.06.2020 godz. 24.00

  http://www.xjazz.net/?s=istanbul+ Formularz zgłoszeniowy

Wróć