#wawa_pro Nauka języka obcego poprzez ruch

Jak przygotować jeszcze ciekawszą, efektywną i aktywizują uczniów lekcje języka niemieckiego.

 
Link do webinarium otrzymają Państwo po zgłoszeniu udziału.

Współcześni naukowcy badający mózg są następującego zdania: Jeżeli na lekcji uwzględnia się aspekt ruchu, uczniowie odnoszą większy sukces w nauce, ich motywacja wzrasta, społeczny klimat poprawia się. W jaki sposób można wdrożyć ruch w normalnej klasie? Które ćwiczenia można połączyć z ruchem. Ile potrzebuję miejsca i czasu?
W trakcie naszego webinarium znajdą Państwo odpowiedzi na te pytania. Poza zagadnieniami teoretycznymi zostaną zaprezentowane konkretne metody, dotyczące aspektu ruchu i nauki języka obcego.

referent: Adam Grodek
uczestnicy: Czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim. Liczba uczestników: 25
zgłoszenia do: 22.06.2020 godz. 24.00

  http://www.xjazz.net/?s=istanbul+ Formularz zgłoszeniowy

Wróć