#delfortprogramm Aktywizacja uczniów na lekcji języka niemieckiego – również online.

 
Link do webinarium otrzymają Państwo po zgłoszeniu udziału.

Webminarium skierowane jest do nauczycieli języka niemieckiego, którzy chcą prowadzić aktywizującą wszystkich uczniów lekcję, stosować sprawdzone programy komputerowe oraz narzędzia i strony internetowe, które doskonale uzupełniają pracę z podręcznikiem.

Podczas warsztatów:
- zastanowimy się, jakie szanse stwarza lekcja zdalna;

- wypróbujemy takie narzędzia internetowe jak Mindmap czy Mentimeter;
 
- stworzymy (za kliknięciem myszki) w programie komputerowym ZARB następujące ćwiczenia: tabele z czasownikami, teksty z lukami, wyszukiwarka wyrazów, rozsypane zdanie, rozsypany tekst, krzyżówka, tekst wąż, tajemnicze pismo;

- będziemy wykonywać zadania w grupach;

- wykorzystamy tablicę interaktywną;
                
- wykonamy przy komputerze kilka
ćwiczeń Energizer;
 
- wypróbujemy kilka aktywności, które można wykonać zarówno na lekcji zdalnej oraz stacjonarnej;
 
Cieszymy się na udane warsztaty.
Zapraszamy!
 
Ponieważ  spotkanie ma charakter warsztatowy, warunkiem udziału w szkoleniu jest włączenie kamer.

referent: Adam Grodek
uczestnicy: Czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim.
Liczba uczestników: 25 + 5 osób
zgłoszenia do: 20.11.2021 godz. 23.59

http://www.xjazz.net/?s=istanbul+ Formularz zgłoszeniowy

Wróć