#delfortprogramm Fonetyka na lekcjach języka niemieckiego – online i offline

 
Link do webinarium otrzymają Państwo po zgłoszeniu udziału.

Ogniem czy wodą …? Czyli jak skutecznie zachęcić ucznia do pracy nad właściwą wymową podczas lekcji języka niemieckiego?  Jak efektywnie ćwiczyć poszczególne elementy wymowy wykorzystując zasoby internetowe internetowe oraz integrując poszczególne sprawności językowe i kompetencje?

Podczas szkolenia uczestnicy poznają różnorodne ćwiczenia rozwijające kompetencję fonetyczną – do zastosowania zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak  i zdalnym.
 
Zachęcamy Państwa do pozostawienia włączonych kamer, tak aby spotkanie miało charakter warsztatowy i była możliwa interakcja oraz kontakt wzrokowy.

referentka: Jolanta Bilska-Sulima
uczestnicy: Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele
konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim.
zgłoszenia do: 18.11.2021, godz. 24:00
Liczba uczestników: 25 +5

Formularz zgłoszeniowy
 

Wróć