#delfortprogramm Aktywizacja uczniów na lekcji języka niemieckiego – również online.

Z wykorzystaniem metody opowiadania historii

Opowiadanie historii jest, na pierwszy rzut oka, ćwiczeniem słuchowym, które angażuje opowiadającego i słuchacza. Jednak w przypadku nauki języka obcego jest to zazwyczaj bardziej złożona czynność, która działa na różnych poziomach świadomego i nieświadomego uczenia się. Obejmuje ona połączenie umiejętności językowych potrzebnych w procesie uczenia się języka i prowadzi do długotrwałych i zindywidualizowanych sukcesów w uczeniu się. 

Opowiadanie historii jako narzędzie i proces uczenia się języka nie tylko wspiera rozwój umiejętności językowych, ale także promowanie niektórych kompetencji kluczowych, które są ważne dla uczenia się przez całe życie, na przykład kompetencji społecznych i międzykulturowych. 
W trakcie seminarium zbierzemy dotychczasowe doświadczenia z tą metodą, omówimy powody i zasady jej stosowania, a także przedstawimy propozycje ćwiczeń. 
 
Serdecznie zapraszamy!

referent: Czerwiński Bartosz
uczestnicy: Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele
konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim.
zgłoszenia do: 18.10.2021, godz. 24:00
Liczba uczestników: 25 +5

Formularz zgłoszeniowy
 

Wróć