#delfortprogramm Nauka języka obcego poprzez ruch

Jak przygotować jeszcze ciekawszą, efektywną i aktywizują uczniów lekcje języka niemieckiego.

Współcześni naukowcy badający mózg są następującego zdania: Jeżeli na lekcji uwzględnia się aspekt ruchu, uczniowie odnoszą większy sukces w nauce, ich motywacja wzrasta, społeczny klimat poprawia się. W jaki sposób można wdrożyć ruch w normalnej klasie? Które ćwiczenia można połączyć z ruchem. Ile potrzebuję miejsca i czasu?

W trakcie naszego seminarium znajdą Państwo odpowiedzi na te pytania. Poza zagadnieniami teoretycznymi zostaną zaprezentowane konkretne metody, dotyczące aspektu ruchu i nauki języka obcego 

referent: Adam Grodek
uczestnicy: Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele
konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim.
zgłoszenia do: 03.11.2021, godz. 24:00
Liczba uczestników: 25 +5

Formularz zgłoszeniowy
 

Wróć