#delfortprogramm Informacja zwrotna i ewaluacja

Podczas warsztatów wymienimy doświadczenia dotyczące informacji zwrotnej na lekcji języka niemieckiego i zastanowimy się nad funkcją sprawdzania osiągnięć uczniów. Omó1)imy zasady ewaluacji.

Zapraszamy!

referentka: Małgorzata Fojecka
uczestnicy: Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele
konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim.
zgłoszenia do: 13.10.2021, godz. 24:00
Liczba uczestników: 25 +5

Formularz zgłoszeniowy
 

Wróć