#delfortprogramm Flipped Classroom – odwrócona lekcja

 
Link do webinarium otrzymają Państwo po zgłoszeniu udziału.

Czy w szkołach można wprowadzić odwrócone lekcje języka niemieckiego?

Podczas seminarium uczestnicy poznają metodę Flipped Classroom. Metodę „odwróconej lekcji” wypróbujemy praktycznie, poznamy jej zalety ale też spojrzymy krytycznie na jej zastosowanie w naszych warunkach.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zmienić swoje lekcje.

Cieszymy się na spotkanie z Państwem.
 
Ponieważ  spotkanie ma charakter warsztatowy, warunkiem udziału w szkoleniu jest włączenie kamer.

referentka: Dorota Niewiadomska
uczestnicy: Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele
konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim.
zgłoszenia do: 16.11.2021, godz. 24:00
Liczba uczestników: 25 +5

Formularz zgłoszeniowy
 

Wróć