#delfortprogramm Aktywizacja uczniów na lekcji języka niemieckiego – również online.

Podczas webinarium nauczyciele wymienią się doświadczeniami na temat aktywizacji uczniów na zdalnych  i stacjonarnych lekcjach języka niemieckiego i najczęściej spotykanych problemów.

Uczestnicy poznają  elementy udanej lekcji i dowiedzą się, jak wykorzystywać różnorodne metody i media, aby efektywnie  nauczać języka niemieckiego.  
 
Zapraszamy  serdecznie na seminarium online!

referentka: Dorota Niewiadomska
uczestnicy: Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele
konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim.
zgłoszenia do: 20.10.2021, godz. 24:00
Liczba uczestników: 25 +5

Formularz zgłoszeniowy
 

Wróć