Seria komiksowa
Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty

Comics2780 © Goethe-Institut Krakau


Nasza trzyczęściowa seria komiksowa „Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty” już jest dostępna online po polsku i po niemiecku!

W ilustrowanych historiach prezentowane są trzymające w napięciu i skomplikowane ścieżki życia śląskich „pionierek”
i „pionierów”, a uzupełniają je zadania do nauki języka niemieckiego.

Von Breslau zum Mond
Po polsku: Z Wrocławia na księżyc

Frau Doktor, bitte! – die Geschichte von Clara Immerwahr
Po polsku: Pani Doktor, proszę! – historia Clary Immerwahr

Emin Pascha - Grenzgänger zwischen den Welten
Po polsku: Emin Pascha - podróżnik między światami
Comics695 © Goethe-Institut Krakau

„Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty” to wspólny projekt Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu, Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego w Opolu i Instytutu Goethego w Krakowie.

Projekt realizowany jest ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Instytutu ds. Relacji Międzynarodowych (ifa) i Instytutu Goethego w Krakowie.

DB | DSKG | GI | IFA