Słownictwo do 14 zawodów

Niemiecki w zawodzie © Goethe-Institut Materialy dydaktyczne „Niemiecki w zawodzie” składają się z dwóch części. Do każdej części powstały plakaty dydaktyczne (w sumie 14 plakatów), które wraz z towarzyszącym im materiałem dydaktycznym (ćwiczenia i pocztówki) umożliwiają młodzieży (głównie ze szkół o profilu zawodowym) powtórzenie, rozszerzenie i utrwalenie słownictwa zawodowego.
Materiały pomagają poprawić znajomość języka niemieckiego oraz zwiększają motywację do nauki.

Niemiecki w zawodzie I

Materiały do pierwszej części poświęcone są następującym zawodom:

 • Mechatronik
 • Mechanik samochodowy
 • Elektronik
 • Informatyk
 • Asystent farmaceuta
 • Fryzjer
 • Hotelarz
 • Kucharz
Ćwiczenia interaktywne "Niemiecki w zawodzie"

  Niemiecki w zawodzie II

Druga część
została poświęcona następującym zawodom:
 • kucharz / piekarz-cukiernik
 • kelner / kelnerka
 • technik spedytor
 • ślusarz
 • stolarz
 • technik ochrony środowiska

Materiały do pobrania część 2:

© Goethe-Institut