Na skróty:

Przejdź bezpośrednio do treści (Alt 1) Przejdź bezpośrednio do menu głownego (Alt 2)

Nauczanie niemieckiego online
Pakiet metod online

Goethe-Institut w Warszawie przedstawia w tym projekcie modelowe przykłady form pracy w 11 dydaktycznych kategoriach w sekwencjach z lekcji zdalnych, aby w ten sposób zoptymalizować jakość zdalnego nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach.
Cele i przebieg projektu

Kategorie i hasła

Virtueller Methodenkoffer  - Goethe-Institut Warschau© colourbox.de

Małgorzata Grześkowiak-Wasela
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

Virtueller Methodenkoffer 1/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1
1/35: Współrzędne

Cel: Powtórzenie i ćwiczenie słownictwa w oparciu o tabelę z zakodowanymi obrazkami
Hasła: # Zapoznanie się | #Utrwalenie słownictwa

Virtueller Methodenkoffer 2/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1
2/35: Wiersz

Cel: Utrwalenie słownictwa przez napisanie wiersza składającego się z 11 słów "Elfchen"
Kategoria: #Festigung | #kreatives Schreiben

Virtueller Methodenkoffer 3/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1
3/35: 1, 2, 3 – kolor!

Cel: Ćwiczenie  kolorów (przymiotniki) przez pokazywanie przedmiotów
Hasła: #Wspieranie interakcji | #Uczenie przez działanie | #Aktywizacja uczestników | #Zastosowanie w analogowym nauczaniu

Virtueller Methodenkoffer 4/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1
4/35: Mapa myśli

Cel: Akywizowanie posiadanej  wiedzy na dany temat
Hasła: #Wprowadzenie w temat

Jadwiga Chmura
Zespół Szkół w Dębnie

Virtueller Methodenkoffer 5/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1
5/35: Pozdrawiam wszystkich, którzy …

Cel: Ćwiczenie selektywnego rozumienia ze słuchu i niewerbalnych reakcji w formie ruchu
Hasła: '#Aktywizacja uczestników

Virtueller Methodenkoffer 6/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1
6/35: Pokaż, gdzie jest …

Cel: Ćwiczenie przyimków miejsca przez aktywność ruchową   
Hasła: #Utrwalenie przyimków miejsca | #Aktywizacja uczestników | #Wspieranie aktywności ruchowej | #Zastosowanie w analogowym nauczaniu

Virtueller Methodenkoffer 7/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1
7/35: 1 minuta – wcześniej/ później

Cel: Ćwiczenie słownictwa i struktur gramatycznych przez wskazanie przedmiotów
Hasła: #Aktywizacja uczestników | #Ćwiczenie sprawności mówienia | #Zastosowanie w analogowym nauczaniu

Virtueller Methodenkoffer 8/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1
8/35: Gra edukacyjna Kim

Cel: Utrwalenie słownictwa i struktur gramatycznych w animacji językowej KIM
Hasła: #Utrwalenie słownictwa i struktur gramatycznych

Monika Rolbiecka
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

Virtueller Methodenkoffer 9/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2/B1
9/35: Co nowego?

Cel: Interakcja językowa przez wirtualne rzucanie piłką
Hasła: #Aktywizacja uczestników | #Gesty i rytuały

Virtueller Methodenkoffer 10/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2/B1
10/35: Obrazki i zagadki

Cel: Utrwalenie słownictwa przez zagadki
Hasła: #Utrwalenie słownictwa

Virtueller Methodenkoffer 11/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2/B1
11/35: Skojarzenia

Cel: Czynne użycie słownictwa w oparciu o współzawodnictwo
Hasła: #Wprowadzenie w temat

Virtueller Methodenkoffer 12/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2/B1
12/35: Ewaluacja: Hand-Evaluation

Cel: Ewaluacja lekcji poprzez dowolne dokończenie początku zdania
Hasła: #Ewaluacja / Informacja zwrotna | #Rozwijanie sprawności mówienia

Daria Sutowicz
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, Gdynia

Virtueller Methodenkoffer 13/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2
13/35: Burza mózgów

Cel: Czynne użycie słownictwa stymulowane  pytaniami
Hasła: #Wprowadzenie w temat | #Rozwijanie sprawności mówienia

Virtueller Methodenkoffer 14/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2
14/35: Historie obrazkowe

Cel: Tworzenie  historyjek do zaproponowanych ilustracji w pracy grupowej
Hasła: # Zaprezentowanie wyników pracy | #Rozwijanie sprawności mówienia

Virtueller Methodenkoffer 15/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2
15/35: 50% prawdy – 50% fałszu

Cel: Zapoznawanie się uczniów przez odgadywanie, czy podane fakty są prawdziwe czy fałszywe
Hasła: #Zapoznanie się | #Rozwijanie sprawności mówienia

Virtueller Methodenkoffer 16/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2
16/35: Ewaluacja: Pogoda

Cel: Niewerbalna ewaluacja lekcji przy pomocy symboli,  przedstawiających zjawiska pogodowe
Hasła: #Ewaluacja/ Feedback

Marta Pych-Lipińska
Zespół Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie

Virtueller Methodenkoffer 17/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1/B1
17/35: Rodzajniki i gimnastyka

Cel: Ćwiczenie rodzajników za pomocą gestów
Hasła: #Utrwalenie rodzajników | #Aktywizacja uczestników | #Wspieranie aktywności ruchowej

Virtueller Methodenkoffer 18/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1/B1
18/35: Pory roku

Cel: Podział na grupy na podstawie dnia urodzin
Hasła: #Tworzenie grup

Virtueller Methodenkoffer 19/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1/B1
19/35: Tic-Tac-Toe

Cel: Ćwiczenie słownictwa/ struktur gramatycznych w formie zabawy  Tic-Tac-Toe
Hasła: #Utrwalenie słownictwa i struktur gramatycznych

Virtueller Methodenkoffer 20/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1/B1
20/35: Coś szczególnego

Cel: Zapoznawanie się uczniów przez odgadywanie cech osobistych
Hasła: #Zapoznanie | #Rozwijanie sprawności mówienia | #Uwzględnienie analogowego nauczania

Justyna Ciecharowska
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Virtueller Methodenkoffer 21/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: B1
21/35: Speak-Dating

Cel: Interakcja stymulowana impulsami językowymi przy zastosowaniu Speek -dating
Hasła: #Rozwijanie sprawności mówienia | #Wspieranie interakcji

Virtueller Methodenkoffer 22/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: B1
22/35: Placemat

Cel: Opracowanie zagadnienia w pracy grupowej przy zastosowaniu metody aktywizującej Placemat
Hasła: #Wspieranie samodzielnej pracy ucznia | #Rozwijanie sprawności mówienia

Virtueller Methodenkoffer 23/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: B1
23/35: Autorefleksja

Cel: Refleksja nad własnymi postępami w nauce na lekcji
Hasła: #Rozwijanie samodzielnego uczenia się | #Ewaluacja / Feedback

Agnieszka Grzegorzyca
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach

Virtueller Methodenkoffer 24/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1/A2
24/35: Emotikony

Cel: Niewerbalna reakcja na pytania za pośrednictwem emotikonów  na lekcji zdalnej
Hasła: #Rozwijanie samodzielnego uczenia się | #Gesty i rytuały

Virtueller Methodenkoffer 25/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1/A2
25/35: Podobieństwa

Cel: Tworzenie grup przez szukanie cech wspólnych
Hasła: #Tworzenie grup

Virtueller Methodenkoffer 26/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1/A2
26/35: Pantomima

Cel: Ćwiczenie słownictwa przez pantomimę
Hasła: #Utrwalanie słownictwa

Virtueller Methodenkoffer 27/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A1/A2
27/35: Pakowanie walizki

Cel: Nawiązanie kontaktu,  stworzenie dobrej atmosfery na lekcji
Hasła: #Zapoznanie się

Jacek Andrzejewski
Zespół Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych, Gdynia

Virtueller Methodenkoffer 28/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2
28/35: Obrazek jako impuls językowy

Cel: Zapoznanie i przedstawianie się przez własne wypowiedzi na temat obrazków
Hasła: #Zapoznanie się | #Rozwijanie sprawności mówienia

Virtueller Methodenkoffer 29/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2
29/35: 1, 2, 3, 4 - Pokaż!

Cel: Rozwijanie umiejętności  wypowiadania się poprzez odkrywanie różnic w ubraniu innych osób
Hasła: #Wspieranie interakcji | #Uczenie się przez działanie | #Aktywizacja uczestników | #Zastosowanie w analogowym nauczaniu

Virtueller Methodenkoffer 30/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2
30/35: Głosowanie

Cel: Tworzenie grup przy pomocy ankiety w aplikacji ZOOM
Hasła: #Tworzenie grup

Virtueller Methodenkoffer 31/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2
31/35: Pokaz mody live

Cel: Zaprezentowanie w formie zabawy wyników pracy grupowej na temat "Ubranie",  językowa ocena dokonana przez słuchaczy
Hasła: #Prezentacja wyników pracy | #Rozwijanie sprawności mówienia | #Zastosowanie w analogowym nauczaniu

Agnieszka Walczyk-Zalewska
Zespół Szkół Nr 1 w Stalowej Woli

Virtueller Methodenkoffer 32/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2
32/35: wirtualne karty z pytaniami

Cel: Zapoznawanie się przez wzajemne stawianie pytań
Hasła: #Zapoznanie się | #Rozwijanie sprawności mówienia | #Wspieranie interakcji

Virtueller Methodenkoffer 33/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2
33/35: Bingo

Cel: Ćwiczenie słownictwa za pomocą gry dydaktycznej Bingo
Hasła: #Utrwalanie słownictwa

Virtueller Methodenkoffer 34/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2
34/35: Dyktando dla aktywnych

Cel: Aktywizacja uczniów na początku lekcji przez niewerbalne reakcje na pytania
Hasła: #Aktywizacja uczestników | #Wspieranie aktywności ruchowej

Virtueller Methodenkoffer 35/35 © Goethe-Institut

Poziom językowy: A2
35/35: 3 rzeczy

Cel: Ćwiczenie sprawności mówienia i personalizacja przez pokazywanie przedmiotów i ich opisywanie
Hasła: #Rozwijanie sprawności mówienia | #Zastosowanie w analogowym nauczaniu