Dodatkowa oferta dla szkół

Dodatkowa oferta dla szkół

Chcielibyśmy wspierać nauczycieli języka niemieckiego i pomóc im obudzić w uczniach zainteresowanie i entuzjazm do nauki języka i kultury naszych sąsiadów. Na tej stronie można znaleźć interesujące propozycje, które w tym pomogą.

Uczniowie uczą uczniów – Mentorzy języka niemieckiego
Nowe gry, karty obrazkowe i materiały dydaktyczne do wykorzystania w ramach akcji Uczniowie uczą Uczniów! Goethe-Institut przygotował pakiet dydaktyczny dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych, którzy w pobliskich szkołach podstawowych planują przeprowadzić Dzień Języka Niemieckiego. Otrzymane materiały należy zwrócić w ciągu sześciu tygodni od daty ich wypożyczenia.

Nagrody dla laureatów konkursów o zasięgu międzyszkolnym
Z powodu bardzo dużej liczby wniosków o ufundowanie nagród wspieramy w miarę możliwości konkursy międzyszkolne, fundując drobne nagrody. Wnioski o ufundowanie nagród są rozpatrywane trzy razy w roku: 01.02., 10.04. i 15.10. 

Uwzględniamy jedynie kompletnie wypełnione wnioski.

Regulamin (PDF, 124 KB) Współpraca ze szkołami w zakresie egzaminów
Goethe-Institut opracował egzaminy na poziomie A1 i A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Już po 100 godzinach lekcyjnych (dwa lata nauki po dwie godziny lekcyjne w tygodniu) można zdobyć pierwsze certyfikaty z języka niemieckiego. Dla młodzieży w wieku 10–16 lat Goethe-Institut oferuje egzaminy "Fit in Deutsch 1" i "Fit in Deutsch 2". 
Młodzież powyżej 16 roku życia może przystąpić do egzaminu "Start Deutsch 1" lub "Start Deutsch 2".

Ceny egzaminów dla grup szkolnych (powyżej 6 osób)
Egzamin Cena za osobę
Goethe-Zertifikat A1 (FIT in Deutsch 1) 80 PLN
Goethe-Zertifikat A2 (FIT in Deutsch 2) 100 PLN
Goethe-Zertifikat A1 (Start Deutsch 1) 120 PLN
Goethe-Zertifikat A2 (Start Deutsch 2) 130 PLN
Kontakt: Goethe-Institut i Centra Egzaminacyjne w Polsce

derdydas. Wirtualna wyspa edukacyjna
derdydas. Wirtualna wyspa edukacyjna to projekt Goethe-Institut w Krakowie, za pomocą którego pragniemy upowszechnić stosowanie metod e-learningu w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli języka niemieckiego oraz w nauczaniu tego języka w szkołach. Zastosowanie takich metod umożliwia platforma moodle, oferująca w jednym miejscu różnorakie narzędzia internetowe jak np. e-mail, blog, fora dyskusyjne, terminarz, testy. Od 2006 r. przeprowadzamy szkolenia i oferujemy bezpłatny dostęp do wirtualnych kursów na naszej platformie moodle. Na dzień dzisiejszy wiele szkół i uniwersytetów posiada już własne platformy edukacyjne, m.in. dzięki bezpłatnym ofertom na internecie. W związku z tym staramy się kłaść nacisk na przedsięwzięcia, które odbywają się równolegle do samego rozpowszechniania materiałów lekcyjnych. Takie projekty na platformie moodle mogą mieć różnoraki charakter: 
  • przygotowywanie i ewaluacja wymiany międzyszkolnej
  • opracowywanie i dokumentowanie interdyscyplinarnych projektów
  • wspieranie wyjątkowo uzdolnionych uczniów
  • korepetycje dla uczniów
  • przygotowywanie do egzaminów (np. matura) 
  • przygotowywanie małych projektów internetowych wraz ze szkołą partnerską.
Ku temu oferujemy następujące wzory: 
- Jedzenie i picie (poziom A2) 
- Piłka nożna, kibice i bramki (poziom A2) 
- Odnawialne źródła energii (poziom B1)


Wnioski do projektów
Nieformalne wnioski do projektów można przesłać e-mailem. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, wnioskodawca otrzyma:
  • dostęp do platformy edykuacyjnej moodle (dla nauczycieli i uczniów)
  • dostęp do specjalnych funkcji nauczania języka (moduł korekty, nagrywanie głosu, trener do nauki słownictwa, mindmap itp.)
Goethe-Institut otrzyma przez to możliwość udostępniania przeprowadzonych projektów innym instytucjom oświaty. W ten oto sposób chcielibyśmy zebrać na naszej „wirtualnej wyspie“ udane projekty i praktyczne działania, aby zachęciły innych nauczycieli do naśladowania.