Zalecenia Norymberskie
w zakresie wczesnej
nauki języków obcych


Publikacja dla wszystkich zajmujących się wczesnym nauczaniem języków obcych opracowana przez Goethe-Institut we współpracy z licznymi ekspertami z 22 krajów na całym świecie.

Niniejsza publikacja skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się wczesnym nauczaniem języków obcych: do decydentów, dyrektorów szkół, osób prowadzących szkolenia doskonalące, nauczycieli – tych początkujących oraz doświadczonych, wychowawców oraz studentów. Do grona jej adresatów należą także rodzice i inne osoby z otoczenia dziecka, które uczestniczą w procesie kształcenia dzieci niebezpośrednio, ale mają decydujący wpływ na rozwój dziecka.
 

Publikacja do pobrania

 
Więcej o projekcie