Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa

Demokracja potrzebuje obywateli o krytycznym spojrzeniu, którzy mówią, co myślą, ale także umieją słuchać i dyskutować w sposób rzeczowy ze stanowiskiem innych kierując się zasadami fair play. Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa rozwija te podstawowe kompetencje jako jedyny skierowany do uczniów w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowowschodniej niemieckojęzyczny konkurs przeprowadzany w formie debat.
 

O projekcie
Jugend debattiert international in Mittel-, Ost- und Südosteuropa przyczynia się do tego, że młodzi ludzie w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowowschodniej są w stanie wyrażać swoje poglądy i opinie przekonująco i ze znajomością rzeczy w obcym dla nich języku niemieckim. Projekt wzmacnia rolę debaty jako sposobu demokratycznego prowadzenia dyskursu i wspiera aktywną wielojęzyczność w Europie. Przedmiotem Konkursu jest prowadzenie debat w języku niemieckim na tematy z zakresu szkoły, praw podstawowych i człowieka, historii (w szczególnie w kontekście doznanych w przeszłości krzywd) i Europy.
 
Trening i Konkurs
Konkurs poprzedza kilkumiesięczny etap przygotowań, które odbywają się w ramach zajęć lekcyjnych według ustalonego planu. W tej fazie uczniowie uczą się debatować i zajmują się tematami ważnymi z punktu widzenia udziału w konkursie. Następnie rozpoczyna się właściwy Konkurs, którego pierwszy etap odbywa się w szkołach, drugi na poziomie regionalnym, a kolejnym jest półfinał i finał krajowy. Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca w każdym z krajów biorą udział w Międzynarodowym Finale, który odbywa się jesienią każdego roku w jednym z krajów uczestniczących w projekcie.
 
Dla uczniów
Obecnie w projekcie Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa uczestniczy ok. 3500 uczniów z ponad 200 szkół w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Polsce, Rumunii, Rosji, Słowenii, Węgrzech oraz na Białorusi, Litwie, Łotwie, Słowacji i Ukrainie. Udział w Konkursie mogą brać uczniowie od I klasy liceum i ich nauczyciele niemieckiego.
 
Partnerzy projektu
Jugend debattiert international in Mittel-, Ost- und Südosteuropa to międzynarodowy projekt przeprowadzany w Krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowowschodniej. Jego organizatorami są Goethe-Institut, fundacja Gemeinnützige Hertie-Stiftung oraz Niemiecka Centrala Szkolnictwa Zagranicznego.

Aktualności