Jugend debattiert international
Instytucje partnerskie

Partnerzy

Goethe-Institut Goethe-Institut Goethe-Institut
Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec. Jego działalność obejmuje swym zasięgiem cały świat. Zajmuje się on upowszechnianiem znajomości języka niemieckiego zagranicą i rozwijaniem międzynarodowej współpracy kulturalnej. Konkurs koordynuje Goethe-Institut w Pradze przy współpracy Instytutów w poszczególnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w których odbywa się konkurs. W Polsce projekt prowadzony jest pod auspicjami Goethe-Institut w Warszawie.

Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ) Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ) Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ)
Aby zachować pamięć oo ofiarach narodowosocjalistycznych zbrodni, fundacja Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ) angażuje się w działania na rzecz ocalonych, przestrzegania praw człowieka i porozumienie między narodami. Wspiera także międzynarodowe projekty w dziedzinie historii, praw człowieka i zaangażowania na rzecz ofiar nazizmu. W przypadku Jugend debattiert international fundacja finansuje koszty personalne biura projektu i uczestniczy merytorycznie w wyborze tamatów debat.

Gemeinnützige Hertie-Stiftung Gemeinnützige Hertie-Stiftung Gemeinnützige Hertie-Stiftung
Fundacja Gemeinnützige Hertie-Stiftung jest jedną z wielkich prywatnych fundacji w Niemczech. Główne aspekty jej działalności to wychowanie do demokracji, integracja europejska i zagadnienia związane z łączeniem życia rodzinnego z pracą zawodową. Stworzyła ona niemiecką edycję konkursu Jugend debattiert, która była pierwowzorem dla projektu Jugend debattiert international. Udostępnia ona międzynarodowej edycji konkursu koncepcje, materiały i doświadczenia.

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Niemiecka Centrala Szkolnictwa Zagranicznego Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) prowadzi placówki szkolne za granicą. ZfA wspiera finansowo i personalnie ponad 1.200 szkół na całym świecie, w tym 140 szkół niemieckich, z których większość prowadzona jest przez podmioty prywatne. Doradcy metodyczni i nauczyciele ZfA prowadzą i sprawują opiekę nad projektem Jugend debattiert international na etapach szkolnym i międzyszkolnym.

 

Wsparcie

Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
W Polsce projekt wspierany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.