Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Instytucje partnerskie

Partnerzy

Goethe-Institut Goethe-Institut Goethe-Institut
Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec. Jego działalność obejmuje swym zasięgiem cały świat. Zajmuje się on upowszechnianiem znajomości języka niemieckiego zagranicą i rozwijaniem międzynarodowej współpracy kulturalnej. Konkurs koordynuje Goethe-Institut w Pradze przy współpracy Instytutów w poszczególnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w których odbywa się konkurs. W Polsce projekt prowadzony jest pod auspicjami Goethe-Institut w Warszawie.

Gemeinnützige Hertie-Stiftung Gemeinnützige Hertie-Stiftung Gemeinnützige Hertie-Stiftung
Fundacja Gemeinnützige Hertie-Stiftung jest jedną z wielkich prywatnych fundacji w Niemczech. Główne aspekty jej działalności to wychowanie do demokracji, integracja europejska i zagadnienia związane z łączeniem życia rodzinnego z pracą zawodową. Stworzyła ona niemiecką edycję konkursu Jugend debattiert, która była pierwowzorem dla projektu Jugend debattiert international. Udostępnia ona międzynarodowej edycji konkursu koncepcje, materiały i doświadczenia.

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Niemiecka Centrala Szkolnictwa Zagranicznego Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) prowadzi placówki szkolne za granicą. ZfA wspiera finansowo i personalnie ponad 1.200 szkół na całym świecie, w tym 140 szkół niemieckich, z których większość prowadzona jest przez podmioty prywatne. Doradcy metodyczni i nauczyciele ZfA prowadzą i sprawują opiekę nad projektem Jugend debattiert international na etapach szkolnym i międzyszkolnym.