Ćwiczenia bez barier

Centra Egzaminacyjne Goethe-Institut starają się w sposób indywidualny uwzględniać specjalne potrzeby i wymagania niepełnosprawnych uczestników egzaminów, które mogą wynikać niepełnosprawności wzrokowej lub słuchowej, ale także ruchowej.

Do celów treningowych dostępne są na każdym poziomie certyfikowane treningowe zestawy egzaminacyjne bez barier. Są one interaktywne, tzn. że możliwe jest natychmiastowe uzyskanie wyniku testu. Zadania treningowego zestawu egzaminacyjnego bez barier można wykonywać także za pomocą każdego telefonu komórkowego z dostępem do Internetu.