Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Dzieci w domu Zdjęcie: Getty Images/Comstock Images

Chcesz …

  • przystąpić do egzaminu dla młodzieży w wieku od 12 do 16 lat
  • uzyskać zaświadczenie o podstawowej znajomości języka niemieckiego
  • potwierdzić ukończenie poziomu A2
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch jest egzaminem z języka niemieckiego dla młodzieży w wieku od 12 do 16 lat, który potwierdza podstawową znajomość języka. Odpowiada drugiemu poziomowi (A2) sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zdając ten egzamin pokazujesz, że ...

  • rozumiesz i potrafisz stosować zdania i często używane wyrażenia w sytuacjach z życia codziennego.
  • umiesz się porozumieć w prostych, rutynowych sytuacjach, wymagających jedynie wymiany informacji na znane i typowe tematy.
  • umiesz opisać w prosty sposób swoje pochodzenie i wykształcenie, bezpośrednie otoczenie oraz rzeczy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Podatnik zwolniony z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 28 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. Podatku od towarw i usług

**) Wyświetlona niższa cena obowiązuje w przypadku, kiedy odbyłeś(-łaś) już kurs języka niemieckiego w Goethe-Institut nie dawniej niż sześć miesięcy temu. Okres sześciu miesięcy odnosi się do przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem kursu językowego a datą egzaminu z języka niemieckiego. W tym przypadku cena zmienia się automatycznie w trakcie procesu rezerwacji. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się ze swoim biurem kursów.

Przygotowanie

Materiały treningowe

Tu znajdziesz przykładowe zestawy egzaminacyjne i treningowe do wykonywania online, również w wersji interaktywnej.

Dalsze informacje

Informacje dot. wymogów, treści oraz innych kwestii związanych z egzaminem Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch:

Biblioteka

Materiały przygotowujące do egzaminów oraz duży wybór niemieckojęzycznych publikacji: książki, czasopisma, filmy, gry – znajdziecie w naszej bibliotece stacjonarnej oraz bibliotece internetowej.