Istoty pozaludzkie.
Wokół praw zwierząt

Tierrechte .

Kwestie traktowania zwierząt, ich praw, a także relacji między ludźmi a zwierzętami (czy raczej: ludzkimi zwierzętami a nieludzkimi zwierzętami) stają się w ostatnim czasie przedmiotem debaty ogólnospołecznej. W ramach dyscyplin z szeroko pojętej humanistyki uprawia się animal studies ze szczególnym uwzględnieniem etycznego wymiaru tych dociekań. Problematyka zwierząt coraz częściej pojawia się w pracach artystów, a na rynku księgarskim można znaleźć dość bogatą literaturę skierowaną do szerszego odbiorcy w każdym wieku. Pytania o nasz stosunek do zwierząt zaczyna zadawać również popkultura.

Na ile jednak te trendy oznaczają powszechną zmianę postrzegania innych istot czujących oraz uznania i respektowania ich praw? Kogo mamy na myśli, mówiąc o prawach zwierząt: naszych braci mniejszych, stworzenia poddane i służące człowiekowi czy istoty pozaludzkie? Czy jesteśmy gotowi na respektowanie ich praw pod każdym względem? To tylko niektóre z pytań, z którymi próbujemy się zmierzyć w ramach projektu „Istoty pozaludzkie. Wokół praw zwierząt”. 

PROGRAM: 

Wróć