Wystawa Pokot - sztuka wyzwolenia?

Tierrechte .

pt., 26.05.2023 -
pt., 09.06.2023

18:00

Goethe-Institut Krakau Galeria KUNS(Z)T

Wystawa otwarta: 
pn. - sb., 15.00-19.00

Autorki i autorzy prac: 

Nadia Bordewicz, Laura Karwicka, Sabina Kopińska, Polina Shevchenko, Paweł Sergunin, Dominik Stanisławski, Zbigniew Sałaj, Patrycja Zagaja.

Czy może istnieć świat, w którym dominujący nad resztą gatunków człowiek nie zabija zwierząt, nie naraża ich na cierpienie i nie powoduje jakichkolwiek relacji ich wykorzystywania?                        

Czy idea antagonizmu pozytywnie zwaloryzowanej natury, przeciwstawianej destrukcyjnej względem niej kulturze – nawet po odwróceniu tych znaczeń - musi za każdym razem wytwarzać podobny obraz świata?

Historyczno-kulturowe źródła etyki zwierząt, chronologicznie ujawniają cztery podstawowe statusy: przedmitologiczny, mitologiczny, religijny oraz filozoficzny. Pierwszy z nich, sprowadzał się głównie do praktycznych form zdobywania pożywienia i w znaczącym stopniu, choć w zmienionej formie przetrwał do dzisiaj. Nauki biologiczne takie jak: etologia, socjobiologia, genetyka, diametralnie zmieniły ukształtowany przez wieki w europejskiej tradycji obraz zwierząt. Wyniki badań ukazały istoty obdarzone inteligencją, posiadające własne systemy wartości, protokulturę. Zwierzęta zyskały status aksjologiczny.

Dzisiaj żyjemy w świecie aseptycznym, w którym dziedziczona po przodkach ludzka natura,  etycznie niewygodna jest odsuwana. Historyczne wzorce łowców-myśliwych próbujemy zastępować nowymi formami polowania, nową ceremonią pokotu. W imię wyższych, humanitarnych celów, nadal, kosztem życia zwierząt eksperymentujemy w laboratoriach. Jemy fasolkę, którą uprawia się na drugim końcu świata i zapakowane w folię mięso ze zwierząt hodowanych w industrialnych farmach. Propaganda reklamowa skutecznie usprawiedliwia poczucie winy płynące z wyrządzanej krzywdy. Wydaje się, że wyedukowany i informacyjnie stechnicyzowany człowiek XXI wieku posiada już tak zaawansowaną świadomość etyczną, popartą głębokim poczuciem empatii, altruizmu, że całkowicie mógłby zaniechać zabijania żywych istot, skazywania ich na nękanie, cierpienie, oraz na nowo zinterpretować wartości szeroko pojętych form życia.

Trwający od kilkudziesięciu lat w światowej nauce dyskurs nad problemem etyki zwierząt, stopniowo przyczynia się do istotnej poprawy ich losu, lecz nadal ważniejsza jest użyteczność życia i śmierci zwierząt dla człowieka, aniżeli ich życie dla nich samych. Czy współczesny świat jest w stanie zapewnić im takie warunki?

Prezentowane w Galerii Kuns(z)t prace studentów oraz pedagogów Pracowni Interdyscyplinarnej Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie tematycznie wnikają w kwestie relacji pomiędzy ludźmi a zwierzętami. 
 

Wróć