Wystawa "Witaj, drogi wrogu!"

gUTEN tAG3 .

czw., 07.04.2016 -
pt., 13.05.2016

Goethe-Institut Krakau

Ilustrowane książki dla dzieci na rzecz pokoju i człowieczeństwa

Wystawa książek i ilustracji przygotowana przez Międzynarodową Bibliotekę dla Młodzieży w Monachium, na którą składają się wielkoformatowe rysunki i ponad sześćdziesiąt ilustrowanych książek dla dzieci m.in. z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji i Portugalii, poruszające w subtelny i przystępny dla najmłodszych czytelników sposób temat konfliktów wojennych i uchodźstwa.

Wojny, nieprzekraczalne granice i mury są nieodłączną częścią wszelkich fanatycznych ideologii zagrażających człowieczeństwu. Obrazy zniszczeń i nieszczęść są wciąż obecne w serwisach informacyjnych, a uchodźcy z obszarów objętych wojną szukają ratunku w innych krajach, gdzie docierają z bagażem traumatycznych przeżyć. Dzieci w różny sposób doznają wojny, wrogości, wykluczenia i ucieczki. Niektóre z nich same musiały tego doświadczyć, inne pośrednio się o tym dowiadują i zadają dorosłym pytania. Ilustrowane książki dla najmłodszych, które mierzą się z tymi problemami, z pewnością nie udzielą odpowiedzi na każde pytanie, stanowią jednak doskonały punkt wyjścia do rozmowy z dziećmi i zachętę do rozważań na temat przyczyn różnego rodzaju konfliktów.

Wystawa prezentuje wybór najciekawszych książek ilustrowanych dla dzieci z różnych kręgów językowych. Wiele z prezentowanych książek należy już do klasyki literatury dziecięcej, większość jednak to tytuły opublikowane w ostatnich piętnastu latach. Książki we wrażliwy sposób opowiadają o wojennej codzienności, ucieczce, prześladowaniach, zagrożeniach i strzeżonych granicach. Wskazują na przyczyny konfliktów i przemocy, tj. ksenofobię, przesądy czy nadużywanie władzy. Równocześnie pokazują, że możliwy jest świat bez wrogości, w którym panują zasady tolerancji, wzajemnego szacunku i otwartości na innych. Przesłaniem prezentowanych książek jest bowiem wizja pokojowego współistnienia różnych kultur i narodów.

Wystawę przygotowaną przez Międzynarodową Bibliotekę dla Młodzieży w Monachium uzupełniliśmy o wybór najnowszych niemieckich publikacji dla dzieci i młodzieży poświęconych tych zagadnieniom.
 

LogoIBJ_200

Wróć