Warsztat myśli

warsztat myśli .

Projekt „Warsztat myśli”, uruchomiony przez Goethe-Institut Krakau i Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ma na celu popularyzację badań germanistycznych prowadzonych w Polsce. Podczas comiesięcznych prelekcji i dyskusji z zaproszonymi gośćmi, wywodzącymi się z różnych ośrodków naukowych, prezentowane będą – w lekkiej i przystępnej formie – wybrane zagadnienia dotyczące języka, kultury i literatury niemieckiego kręgu językowego.