Wykład Dr Regina Bittner: Rzemiosło staje się nowoczesne. Tworzenie Bauhausu

Bauhaus2 .

czw., 30.05.2019

Goethe-Institut Krakau

Rynek Główny 20
Kraków

Cykl wydarzeń: Elementy architektury. Bauhaus

Bauhaus doprowadził do narodzin nowoczesnego wzornictwa. Zanim jednak projekty artystów i uczniów szkoły zaczęto wykonywać przy użyciu maszyn, stosowano tradycyjne metody pracy rzemieślniczej. W ubiegłym roku w Dessau prezentowana była wystawa Craft becomes Modern. The Bauhaus in the Making, która dotyczyła trudnego procesu przechodzenia od warsztatu rzemieślniczego do produkcji przemysłowej. O tym fascynującym problemie opowie dr Regina Bittner, jedna z autorek wystawy. 
 
Dr Regina Bittner stoi na czele Bauhaus Dessau Foundation Academy, prowadzi i nadzoruje zajęcia dotyczące wzornictwa, architektury i historii Bauhausu. Jej praca dotyczy architektury i planowania, nowoczesności i migracji, historii kulturowej nowoczesności oraz studiów z zakresu dziedzictwa. Jest autorką licznych publikacji i wystaw dotyczących Bauhausu i nowoczesności. Studiowała kulturoznawstwo i historię sztuki na Uniwersytecie Lipskim, obroniła doktorat w Instytucie Europejskiej Etnologii na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.
 
 

Wróć