Szkolenie dla nauczycieli Gry na lekcjach języka niemieckiego

Cykl szkoleń #krk_vernetzt

Gry powinny być ważną częścią lekcji języka obcego. Wzbogacają szkolną rutynę, tworzą luźną atmosferę, obalają opory i strach, pomagają nauczycielowi w pracy i ułatwiają utrwalenie nowej wiedzy. Gry łączą werbalne i niewerbalne formy komunikacji i pobudzają fantazję oraz kreatywność uczniów.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają nowe gry, które będą mogli w przyszłości zastosować na swoich lekcjach.


Referentka: Katarzyna Sroka

Zgłoszenia do 20.03.2020 przyjmuje p. Aneta Gola
pieszan@op.pl
 

Wróć