Ćwiczenia bez barier

Centra Egzaminacyjne Goethe-Institut starają się w sposób indywidualny uwzględniać specjalne potrzeby i wymagania niepełnosprawnych uczestników egzaminów, które mogą wynikać niepełnosprawności wzrokowej lub słuchowej, ale także ruchowej.

Do celów treningowych dostępne są na każdym poziomie certyfikowane treningowe zestawy egzaminacyjne bez barier. Są one interaktywne, tzn. że możliwe jest natychmiastowe uzyskanie wyniku testu. Zadania treningowego zestawu egzaminacyjnego bez barier można wykonywać także za pomocą każdego telefonu komórkowego z dostępem do Internetu.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 © Goethe-Institut Trening egzaminacyjny A1 bez barier A1
Przykładowe testy egzaminacyjne online dla wszystkich zainteresowanych egzaminami z języka niemieckiego na poziomie dla początkujących (Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1) – bez barier i dlatego szczególnie przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 © Goethe-Institut Trening egzaminacyjny A1 bez barier A2
Przykładowe testy egzaminacyjne online dla wszystkich zainteresowanych egzaminami z języka niemieckiego na poziomie dla początkujących (Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2) – bez barier i dlatego szczególnie przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

Goethe-Zertifikat B1 © Goethe-Institut Trening egzaminacyjny A1 bez barier B1
Przykładowe testy egzaminacyjne online dla wszystkich zainteresowanych egzaminami z języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (Goethe-Zertifikat B1) – bez barier i dlatego szczególnie przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

Goethe-Zertifikat B2 © Goethe-Institut Trening egzaminacyjny A1 bez barier B2 (01)
Przykładowe testy egzaminacyjne online dla wszystkich zainteresowanych egzaminami z języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (Goethe-Zertifikat B2) – bez barier i dlatego szczególnie przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

Goethe-Zertifikat B2 © Goethe-Institut Trening egzaminacyjny A1 bez barier B2 (03)
Przykładowe testy egzaminacyjne online dla wszystkich zainteresowanych egzaminami z języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (Goethe-Zertifikat B2) – bez barier i dlatego szczególnie przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

Goethe-Zertifikat C1 © Goethe-Institut Trening egzaminacyjny A1 bez barier C1 (01)
Przykładowe testy egzaminacyjne online dla wszystkich zainteresowanych egzaminami z języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym (Goethe-Zertifikat C1) – bez barier i dlatego szczególnie przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

Goethe-Zertifikat C1 © Goethe-Institut Trening egzaminacyjny A1 bez barier C1 (03)
Przykładowe testy egzaminacyjne online dla wszystkich zainteresowanych egzaminami z języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym (Goethe-Zertifikat C1) – bez barier i dlatego szczególnie przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

Goethe-Zertifikat C2 © Goethe-Institut Trening egzaminacyjny A1 bez barier C2
Przykładowe testy egzaminacyjne online dla wszystkich zainteresowanych egzaminami z języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym (Goethe-Zertifikat C2) – bez barier i dlatego szczególnie przyjazne dla osób niepełnosprawnych.